Webhosting Gringo.cz - Informace o možnosti výdělku

Co nabízíme?

Máte-li zájem o propagaci našich služeb, nabízíme vám jako odměnu 12% z každé faktury, kterou vámi získaný zákazník zaplatí. Tato odměna se může dále zvyšovat podle intenzity naší budoucí spolupráce.

Jak to celé funguje?

Nejdříve se musíte zaregistrovat jako náš partner-zprostředkovatel.
Po registraci vám přidělíme identifikační číslo, pomocí kterého se budete odkazovat na naše stránky. Z každého zákazníka, který se prostřednictvím vašeho odkazu zaregistruje, budete následně dostávat provizi.

Zprostředkovaný zákazník si nemusí naše služby objednat ihned při první návštěvě našich stránek. Systém si ho bude pamatovat po dobu 30ti dnů a to i v případě, že příště již nepřijde na naše stránky přes váš odkaz.

Co je nutné dodržet - pravidla pro zprostředkovatele

  • Není dovoleno zneužít náš systém pro registraci vlastních stránek.
  • Zprostředkovatel má právo na vyplacení provize až po získání minimálně tří zákazníků.
  • Propagace našich služeb musí probíhat pouze legálním zůsobem. Netolerujeme rozesílání nevyžádané pošty (Spamu) ani jiné neetické postupy.
  • Zprostředkovatel vystupuje svým jménem, není naším zástupcem.
  • Vámi získaný zákazník nemusí vyplnit přímo naši objednávku. Můžete vytvořit vlastní formulář na vašich stránkách a potřebné údaje nám následně předat.
  • Nárok na vyplacení další provize zaniká u zákazníka, který službu zruší nebo nezaplatí.
  • Porušení některého z pravidel má za následek okamžité přerušení spolupráce a zprostředkovatel rovněž ztrácí nárok na vyplacení již naspořené částky.

Odkazy pro zprostředkovatele