Gringo webhosting

Ochrana osobních údajů

Tento dokument obsahuje informace o ochraně a zpracování osobních údajů zákazníků společnosti

Gringo Partners, s.r.o.
se sídlem: Brno, Záhřebská 2482/41, PSČ 616 00
IČ: 29240662, DIČ: CZ29240662 – společnost je plátce DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
oddíl C, vložka 69609

dále jen „Správce“.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů je samostatnou součástí obchodních podmínek prezentace www.gringo.cz a tímto dokumentem vůči Vám plníme naši informační povinnost ve smyslu čl. 12, čl. 13 a čl. 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a povinnosti podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. S obsahem GDPR se můžete seznámit na následující adrese: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&qid=1503598706724&from=CS.

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 • Správce osobních údajů: Gringo Partners s.r.o. (dále jen „Správce“, „my“)
 • Kontaktní údaje správce osobních údajů: adresa pro doručování: Gringo Partners s.r.o., Záhřebská 2482/41, 61600 Brno, telefonní číslo: +420 604 617 184,  kontaktní e-mail: info @ gringo.cz
 • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
 • O subjektu údajů (neboli učastník je identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, přičemž identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby), který se Správcem uzavřel smlouvu o poskytnutí služeb či zboží prostřednictvím internetové stránky www.gringo.cz  nebo v sídle společnosti a provozovny, Správce zpracovává následující osobní údaje:
  • identifikační údaje (jméno, příjmení)
  • kontaktní údaje (doručovací adresa nebo adresa trvalého bydliště, e-mail, telefon)
  • účetní údaje (číslo kreditní karty, číslo bankovního účtu)
  • registrační údaje k účtu, prostřednictvím kterého se přihlašujete
  • údaje z reklamačního formuláře (identifikace produktu, vady produktu)
  • historii objednávek
  • IP adresu
  • cookies
 • V případě subjektu údajů, který se Správcem neuzavřel smlouvu o poskytování služeb zpracovává Správce následující osobní údaje:
  • e-mailová adresa
  • údaje z kontaktního formuláře a z formuláře pro objednávku vzorků
  • IP adresu
  • cookies.

II. ÚČELY A DOBY ZPRACOVÁNÍ

Osobní údaje zpracovává Správce za jednoznačně vymezeným účelem:

 • plnění, realizace smluv uzavřených se zákazníky a poskytování služeb:
  • Právním základem je plnění smlouvy. Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu a záruční doby.
 • splnění právní povinnosti (zejména účetní, daňové a archivační, poskytnutí součinnosti správním orgánům, policii, soudům apod.);
  • Právním základem je plnění právní povinnosti, kterou nám ukládají právní předpisy jako zákon zákona o účetnictví nebo zákon o dani z přidané hodnoty.
  • Daňový doklad bude uchován 10 let od ukončení smlouvy: Za účelem plnění zákonné povinnosti archivace účetních dokladů na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů budou Osobní údaje dále zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let počínaje rokem následujícím po roce, v němž došlo k uzavření smlouvy mezi Provozovatelem a Účastníkem.
 • plnění povinností v souvislosti s uplatněním práv z vadného plnění, poskytnutí součinnosti správním orgánům, policii, soudu:
  • Právním základem je oprávněný zájem Správce spočívající v právu vymáhat pohledávky, náhradu škody a jiné nároky, které za trvání našeho smluvního vztahu mohly vzniknout.
  • Správce je oprávněn zpracovávat základní osobní, identifikační a kontaktní údaje zákazníka, údaje o zboží a údaje z komunikace mezi zákazníkem po dobu 4 let ode dne uplynutí záruční doby na zboží.
 • pravidelné zasílání obchodních sdělení v podobě odborných informací a zpráv, marketingových materiálů, nabídek našeho zboží nebo služeb zákazníkům e-mailem
  • Právním základem je oprávněný zájem Správce poskytovat a nabízet Účastníkovi obdobné zboží, které odpovídá jeho potřebám, na základě společného obchodního vztahu.
  • Ke zpracování identifikačních a kontaktních osobních údajů Účastníků dochází za účelem šíření obchodních sdělení.
  • Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu nebo do odvolání souhlasu.
 • zasílání dotazníků Heureka – ověřeno zákazníky:
  • Právním základem je oprávněný zájem Správce za účelem zkvalitnění poskytovaných služeb zákazníkům.
  • V rámci hodnocení spokojenosti a jiných průzkumů předáváme osobní údaje v rozsahu a e-mailová adresa třetí straně – zpracovateli – společnosti Heureka Shopping s.r.o. Doba zpracování osobních údajů je v tomto případě 3 roky. (zde je nutný výslovný souhlas Účastníka na pokladně)
 • zaslání odpovědi na dotaz návštěvníka internetových stránek
  • Právním základem je plnění smlouvy nebo souhlas Účastníka. Zpracováváme identifikační údaje (jméno, příjmení), kontaktní údaje (adresa, e-mail, telefon), IP adresu a cookies, dotaz položený prostřednictvím formuláře. Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány do vyřízení dotazu z kontaktního formuláře, nejdéle však 30 dní nebo doba, po kterou trvá souhlas se zpracováním.
 • pravidelné zasílání obchodních sdělení návštěvníkům stránek e-mailem
  • Právním základem je souhlas, který nám Účastník udělili při registraci k odběru novinek. Zpracováváme identifikační údaje (jméno a příjmení), kontaktní údaj (e-mail). Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány do odvolání souhlasu.

III. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ

 • Pokud nám neposkytnete své Osobní údaje, není možné s Vámi uzavřít smlouvu a/nebo Vám poskytnout služby z ní vyplývající. Osobní údaje jsou v této souvislosti nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby či produktu Správce.
 • Po uplynutí lhůt uvedených v článku II. Osobní údaje vymažeme nebo anonymizujeme.
 • Účastník je povinen Správci poskytnout pouze pravdivé a přesné Osobní údaje. Za správnost, přesnost a pravdivost poskytnutých Osobních údajů je zodpovědný Účastník. Správce za správnost poskytnutých údajů nenese odpovědnost.
 • Správce vynaloží maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování Osobních údajů

IV. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ A PŘEDÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ MIMO EVROPSKOU UNII

 • V rozsahu, jaký je nutný pro splnění smlouvy nebo dalších povinností, jsme oprávněni vaše osobní údaje předávat i dalším osobám. Osobní údaje nepředáváme žádné další osobě.
 • Vaše osobní údaje mohou být poskytnuty za následujících situací následujícím subjektům:
  • společnostem nebo jiným organizacím, které jsme využili k poskytnutí našich služeb, jako jsou např. zpracovatelé plateb (platební karta, rychlý bankovní převod) webhostingové společnosti, dopravci poštovních a přepravních služeb, poskytovatelé analytických služeb a poskytovatelé informačních technologií;
  • společnosti zajišťující hodnocení vaší spokojenosti s nákupem: pro webový portál Heuréka,
  • společnostem zajišťujícím vývoj a správu stránek www.gringo.cz – externí programátoři
  • společnosti, která zajišťuje zasílání obchodního sdělení
  • jakýmkoliv právo vykonávajícím orgánům, soudům, dozorovým orgánům, státním orgánům nebo jiným třetím stranám, pokud se domníváme, že je to nezbytné pro splnění zákonných nebo regulatorních povinností nebo jinou ochranu našich práv, práv jakýchkoliv třetích stran nebo osobní bezpečnosti jednotlivců, nebo za účelem detekce, prevence nebo jiného řešení podvodů či bezpečnostních incidentů.
  • pravidelné zasílání obchodních sdělení návštěvníkům stránek e-mailem
  • Vaše osobní údaje nebudou předávány do států mimo Evropskou unii.

V. COOKIES

 • Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě našich webových stránek stahují do Vašeho zařízení. Soubory cookies se následně při každé další návštěvě odesílají zpět na webovou stránku nebo jinou webovou stránku, která je rozpozná.
 • Soubory cookies plní různé úlohy, například umožňují efektivní navigaci mezi webovými stránkami, zapamatování si Vašich preferencí a celkově zlepšují zkušenost uživatele. Dokážou také zajistit, aby reklamy zobrazované on-line byly lépe přizpůsobené Vaší osobě a Vaším zájmům.Na webových stránkách používáme následující cookies:
  • Nezbytné cookies: jsou zapotřebí k provozu webových stránek, umožňují například přihlásit se do zabezpečených částí stránek a další základní funkčnosti stránek. Tato kategorie cookies se nedá zakázat.
  • Analytické/statistické cookies: umožňují nám například rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak naši návštěvníci používají webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.
  • Reklamní cookies: používají se ke sledování preferencí a umožňují zobrazit reklamu a další obsah, které nejlépe odpovídají vašemu zájmu a online chování. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.
  • Upozorňujeme, že třetí strany (včetně např. poskytovatelů externích služeb) mohou rovněž používat cookies a/nebo přistupovat k údajům shromažďovaným cookies na webových stránkách.
  • Využíváme zejména následující cookies:
   • GoogleAnalytics
   • GoogleAdWords
   • Sklik
   • Zboží.cz
   • Heureka

VI. ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  • Zákonnost
   • Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s platnými právními předpisy, zejména s GDPR.
  • Souhlas subjektu údajů
   • Osobní údaje zpracováváme pouze způsobem a v rozsahu, ke kterému jste nám udělil/a souhlas, je-li souhlas titulem zpracování.
  • Minimalizace a omezení zpracování osobních údajů
   • Osobní údaje zpracováváme pouze v rozsahu, ve kterém je to nezbytné pro dosažení účelu jejich zpracování, a po dobu ne delší než je nezbytné pro dosažení účelu jejich zpracování.
  • Přesnost zpracovávaných osobních údajů
   • Osobní údaje zpracováváme s důrazem na jejich přesnost za použití dostupných opatření. A použití přiměřených prostředků zpracováváme osobní údaje aktualizované.
  • Transparentnost
   • Prostřednictvím těchto Zásad a kontaktní osoby máte možnost seznámit se se způsobem, jakým Vaše osobní údaje zpracováváme, jakož i s jejich rozsahem a obsahem.
  • Účelové omezení
   • Osobní údaje zpracováváme pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a v souladu s tímto účelem.
  • Bezpečnost
   • Osobní údaje zpracováváme způsobem, který zajišťuje jejich náležité zabezpečení, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

VII. AUTOMATIZOVANÉ INDIVIDUÁLNÍ ROZHODOVÁNÍ A PROFILOVÁNÍ

  • Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému individuálnímu rozhodování, a to ani na základě profilování.

VIII. PRÁVA ÚČASTNÍKA SOUVISEJÍCÍ SE ZPRACOVÁVÁNÍM

  • 1. Práva Účastníka v souvislosti s ochranou osobních údajů:
   • požadovat od Správce přístup k jeho Osobním údajům;
   • na opravu poskytnutých Osobních údajů;
   • na výmaz poskytnutých Osobních údajů;
   • na omezení zpracování Osobních údajů;
   • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
   • Právo na přenos osobních údajů na jiného správce
   • Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
   • 2. Účastník může svá práva podle odst. 1 tohoto článku uplatnit žádostí na adrese info@gringo.cz.
   • 3. V případě, že by se Účastník domníval, že Správce provádí zpracování jeho Osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy, zejména jsou-li Osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
    • požádat Správce o vysvětlení, a to e-mailem na adresu info@gringo.cz
    • vznést námitku proti zpracování a požadovat e-mailem zaslaným na adresu info@gringo.cz, aby Správce zajistil odstranění takto vzniklého stavu (např. blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů). Správce o námitce neprodleně rozhodne a informuje Účastníka. Nevyhoví-li Správce námitce, má Účastník právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění Účastníka obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
   • 4. Uplatní-li Účastník právo dle tohoto článku, je Správce povinen odpovědět do 30 dní od obdržení žádosti Správcem.
   • 5. Přijetí žádosti o uplatnění práva z článku VIII., bodu 1. a 7. je možné pouze prostřednictvím datové zprávy nebo dopisem s úředně ověřeným podpisem na adresu sídla společnosti. Součástí žádosti je nezbytné uvést e-mailovou adresu, na kterou bude poté zaslán ověřovací e-mail za účelem potvrzení totožnosti žadatele.
   • 6. Pokud Účastník uplatní některé z práv z článku VIII., odstavec 1, má Správce právo žádat prokázání totožnosti Účastníka. Žádost o přístup k osobním údajům tak musí být zaslána z e-mailové adresy žadatele. Bude-li žádost podána jinou formou, či z jiné e-mailové adresy, má Správce právo požadovat dodatečné ověření formou odpovědi na ověřovací e-mail. V případě, kdy žadatel neprokáže svou totožnost do 14 dnů od zaslání ověřovacího e-mailu, nebude jeho žádost na uplatnění práv z článku VIII., odstavec 1 přijata.
   • 7. Správce je oprávněn v případě opakované a nedůvodné žádosti o poskytnutí fyzické kopie zpracovávaných Osobních údajů účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady s tím spojené.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

   • Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováváním Osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi Účastníkem a Správcem jsou příslušné české soudy.
   • Subjekt údajů má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

  Tyto Zásady zpracování osobních údajů nabývají účinnosti dne 02.02.2022.