Gringo webhosting
Výběr verze php

Od dnešního dne mají všichni naši zákazníci využívající sdílený webhosting možnost zvolit si verzi PHP, která nejlépe funguje s jejich prezentací. Máte možnost vybrat verzi 5.6, která je potřeba pro ty velmi staré prezentace, přes verzi 7.0 a 7.4 až po nejnovější verzi PHP 8.2, která je nejmodernější a nejbezpečnější.

Vyšli jsme tak vstříc požadavkům našich dlouholetých zákazníků. Nicméně starší verze PHP již nejsou podporované a nevycházejí pro ně bezpečnostní záplaty. Proto nemůžeme používání starších verzí PHP doporučit a apelujeme na to, aby zákazníci pravidelně aktualizovali své prezentace a zajistili tak jejich funkčnost s novými a bezpečnými verzemi PHP.